Transmisja online – konsultacje społeczne projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, z udziałem Komendanta Głównego PSP

14 maja 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mosinie (pow. poznański, woj. wielkopolskie) odbędą się konsultacje projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, w których udział wziął Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.