Życzenia Pani Marszałek Sejmu RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP w związku z Dniem Strażaka

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Strażaka okolicznościowe adresy wystosowali: Pani Marszałek Sejmu RP, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.