Fundacja „Solidarni”

Fundacja ,,Solidarni” objęła opieką kilkuset podopiecznych z terenu całego kraju. Z każdym rokiem liczba ta stale wzrasta. Są to strażacy w służbie czynnej, pracownicy cywilni PSP oraz członkowie ich rodzin, a także emeryci, którzy ulegli wypadkom lub ...

Plan szkolenia OSP na 2020 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie informuje, że  planuje przeprowadzić w 2020 r. następujące szkolenia: Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - 14.02.2020 - 15.03.2020, Szkolenie kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP - 03.04.2020 - 12.04.2020, ...