Historia

Straż Pożarną w Krasnymstawie utworzono 5 kwietnia 1881 roku. Jej założycielem był referent magistratu – Wincenty Certowicz. Straż została zarejestrowana jako organizacja wyższej użyteczności do zwalczania pożarów – uzyskała pełną aprobatę burmistrza, starosty oraz okupacyjnych władz carskich. W chwili założenia OSP w Krasnymstawie zrzeszała w swych szeregach 120członków rekrutujących się ze środowiska robotniczego, inteligencji pracującej i rzemieślników. Na jej czele stanął Wincenty Certowicz. Organizacyjnie straż została podzielona na cztery oddziały bojowe na czele których stali dowódcy oddziałów. Czynnymi członkami straży pożarnej byli między innymi burmistrz, starosta oraz wielu lekarzy i  nauczycieli. Władze miasta dla potrzeb straży pożarnej przydzieliły budynek magistracki, gdzie na piętrze była szkoła, natomiast na dole stajnia – obecnie adoptowany budynek Komendy Powiatowej PSP. W początkowym okresie straż pożarna nie posiadała żadnego sprzętu gaśniczego. Z funduszy magistrackich zakupiono beczki drewniane 200 litrowe – instalując je na wozach konnych, wiadra, bosaki, siekiery hełmy strażackie i mundury.


Obecnie w KP PSP w Krasnymstawie służbę pełni 49 funkcjonariuszy oraz zatrudnione są 4 osoby cywilne. Dysponujemy 11-stoma samochodami pożarniczymi: 3-ma gaśniczymi i 8-ioma specjalnymi. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje również w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 15 jednostek OSP. Jednostki te wspierają nas w działaniach prowadzonych na terenie swoich gmin jak również na terenie całego powiatu i województwa.

Zapraszamy do lektury materiałów zgromadzonych przez Pana Kazimierza Stołeckiego /pasjonata historii/ dotyczące wielkich pożarów w Krasnymstawie i okolicach w latach 1510 – 1938. /plik w formacie .doc do pobrania/

Wielkie pożary w Krasnymstawie w latach 1510-1938

 

 

Skip to content