OSP KSRG

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – rozumie się przez to integralną część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń; system ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilno-prawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu powiatu krasnostawskiego tworzą jednostki:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza KP PSP Krasnystaw,
 • OSP Krakowskie Przedmieście,
 • OSP Zastawie,
 • OSP Krupe,
 • OSP Małochwiej Duży,
 • OSP Krzywe,
 • OSP Siedliska,
 • OSP Fajsławice,
 • OSP Żółkiewka,
 • OSP Gorzków,
 • OSP Izbica,
 • OSP Ostrzyca,
 • OSP Rudnik,
 • OSP Siennica Różana,
 • OSP Kraśniczyn,
 • OSP Brzeziny.
Skip to content