Szkolenia OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie planuje przeprowadzić następujące szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 roku:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Data rozpoczęcia: 19.01.2024 r.

Data zakończenia szkolenia: 17.03.2024 r.

Termin dostarczania kart skierowań: 12.01.2024 r.

Szkolenie obejmuje 69 godzin zajęć praktycznych oraz 37 tematów w formie e-learningowej

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

Szkolenie z ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP

Data rozpoczęcia: 12.04.2024 r.

Data zakończenia szkolenia: 21.04.2024 r.

Termin dostarczania kart skierowań: 05.04.2024 r.

Szkolenie obejmuje 12 godzin zajęć teoretycznych oraz 19 godzin zajęć praktycznych.

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Data rozpoczęcia: 04.10.2024 r.

Data zakończenia szkolenia: 08.12.2024 r.

Termin dostarczania kart skierowań: 20.09.2024 r.

Szkolenie obejmuje 69 godzin zajęć praktycznych oraz 37 tematów w formie e-learningowej

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

Szkolenie naczelnika OSP

Data rozpoczęcia: 11.10.2024 r.

Data zakończenia szkolenia: 13.10.2024 r.

Termin dostarczania skierowań: 27.09.2024 r.

Szkolenie obejmuje 17 godzin zajęć teoretycznych.

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

Egzamin recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP

Materiały przygotowujące do egzaminu recertyfikacji kpp:

1. Pytania testowe na egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy – kliknij w nazwę aby pobrać

2. Procedury medyczne kpp – kliknij w nazwę aby pobrać

Warunki przyjęcia na poszczególne szkolenia zostały rozesłane do Urzędów Miast oraz Urzędów Gmin. Dostępne są również w nowych programach szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Programy do pobrania ze strony KG PSP:

Programy szkoleń strażaków ratowników OSP

Skip to content