ZEiRP

Członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie:
Prezes – Henryk Knap
Wiceprezes – Piotr Bojarczuk
Sekretarz – Marek Dziedzic
Skarbnik – Stanisław Mazurek
Członek zarządu – Mirosław Knieć
Członek zarządu – Józef Smalira
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Leszek Waręcki
Sekretarz – Krzysztof Kister
Członek – Stanisław Brzyszko

Zebranie sprawozdawczo- wyborcze 12 stycznia 2023 r.

W dniu 12 stycznia 2023 r w siedzibie KP PSP w Krasnymstawie odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze ZEiRP RP Koła w Krasnymstawie.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:
– Stanisław Marek – Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie,
– st. bryg Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie,
– dh Zbigniew Ostrowski – Vice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie,
– dh Jarosław Wójcik – Kapelan Powiatowy Strażaków.
W zebraniu uczestniczyło 33 osób, to jest 78% wszystkich członków.
Zebranie otworzył Henryk Knap – Prezes.
Na spotkaniu wręczono odznaki i listy jubileuszowe przedstawiono sprawozdania z działalności za rok 2022, a następnie dokonano wyboru nowych władz koła.

Nowe władze Koła: Henryk Knap – Prezes; Piotr Bojarczuk – Viceprezes, Stanisław Mazurek – Skarbnik; Marek Dziedzic – sekretarz, Knieć Mirosław członek, Józef Smalira -członek.
Zebranie zakończyło spotkanie integracyjne w siedzibie OSP Latyczów.

Rodzinny Rajd Rowerowy  Koła ZEiRP w Krasnystawie.

W dniu 5 września 2020 r. o godzinie 13.oo z inicjatywy Zarządu naszego Koła zorganizowany został „ Rodzinny Rajd rowerowy” dla członków, sympatyków, funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KP PSP oraz ich rodzin z placu Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Przed wyjazdem w trasę Prezes Koła powitał wszystkich uczestników i podziękował za udział, następnie  omówił przebieg trasy, warunki organizacyjno – techniczne i zasady bezpieczeństwa drogowego.

Trasa rajdu prowadziła przez piękne tereny miasta i gminy Krasnystaw oraz gminy Łopiennik Górny i wynosiła około 22 km.  Podczas jazdy uczestnicy mogli obejrzeć meandry  rzeki Wieprz i Żółkiewka, wąwóz lessowy w miejscowości Niemienice , ścieżkę  edukacyjną  w lesie Leśnictwa Niemienice oraz stadninę koni w Kolonii Niemienice. Po około 2  godzinach jazdy rowerowej wszyscy uczestnicy dotarli do punktu spotkania integracyjnego w leśniczówce Niemienice, gdzie przy zorganizowanym ognisku, grillu i muzyce, uzupełniano ubytki energetyczne dobrymi wyrobami w postaci pieczonej kiełbaski, boczku i kaszanki popijając napojami.

 

Tekst: H.Knap

Foto: B. Tajner

Strażacy  Emeryci  z  koła ZEiRP RP  w Krasnymstawie w akcji „Gaszyn Challenge”.

 

W dniu 27 czerwca 2020 r. na placu Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie Emeryci z koła ZEiRP RP w Krasnymstawie włączyli się do akcji „Gaszyn Challenge” na rzecz ratowania dzieci z chorobliwym zanikiem  mięśni.

Koło ZEiRP RP w Krasnymstawie zostało nominowane przez Koleżanki  i Kolegów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

W akcji polegającej na wykonaniu tzw. „pompek” i „przysiadów” oraz zebraniu od uczestników środków pieniężnych dla dzieci  chorych  uczestniczyło 12 kolegów z naszego Koła pod przewodnictwem Prezesa Koła .

Z akcji charytatywnej został nakręcony film a zebrane od uczestników „challenge” środki finansowe, przekazano na rzecz ciężko chorego dziecka strażaka z Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

Koło  ZEiRP RP w Krasnymstawie nominowało :

-Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krasnymstawie oraz Związek Emerytów i Rencistów  Służby Więziennej w Krasnymstawie.

W celu uzupełnienia straconych kalorii uczestnicy challenge spotkali się na działce Prezesa, gdzie w ramach podwyższenia form integracji,  skonsumowali tradycyjną strażacką  „ grochówkę” oraz wyśmienite potrawy z grilla.

 

Tekst: H.Knap

Foto: B. Tajner

Zawody wędkarskie jednostek OSP i PSP z udziałem  koła ZEiRP RP  w Krasnymstawie .

 

W dniu 19 lipca 2020 r. emeryci z koła ZEiRP RP w Krasnymstawie uczestniczyli     w zawodach wędkarskich, zorganizowanych przez Wójta Gminy Krasnystaw, dla jednostek OSP z terenu miasta i gminy Krasnystaw oraz strażaków tutejszej Komendy Powiatowej  PSP. Zawody przeprowadzono na akwenie wodnym „Lubańki „ w Krasnymstawie w godzinach 5.oo – 9.oo. Regulamin zawodów stanowił :

 • drużyna w składzie 3-osobowym,
 • formuła zawodów „złów i wypuść”,
 • metoda połowu – dwie wędki,
 • wygrana drużyna z największą wagą złowionych ryb wszystkich gatunków

 

Drużynę naszego Koła  reprezentowali:  kol. Marek Dziedzic, kol. Mirosław Knieć  oraz kol. Krzysztof Wędzina. Natomiast sędzią głównym był nasz kolega Leszek Waręcki .

W klasyfikacji ogólnej zawody wygrała drużyna z OSP Siennica Nadolna, natomiast nasi koledzy zajęli  3 miejsce /gratulacje dla drużyny – w 2019 było 5 miejsce/.  W klasyfikacji indywidualnej kolega Marek Dziedzic zajął 2 miejsce.

Najlepsi zawodnicy oraz drużyny otrzymały puchary i dyplomy. Na zakończenie organizatorzy poczęstowali uczestników kiełbaską z rożna i napojami .

Tekst: H.Knap

Foto: T. Kozorys

Zebranie sprawozdawcze ZEiRP RP Koła w Krasnymstawie.

 

W dniu 14 lutego br. o godz. 13.oo  w domu weselnym „ IRYS”  odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie.

Uroczystego otwarcia , powitania zaproszonych gości , członków i sympatyków Koła  ZEiRP RP  dokonał Prezes  kol. Henryk Knap. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych koleżanek i kolegów oraz członków rodzin którzy odeszli w roku sprawozdawczym.

W zebraniu uczestniczyło 35 członków i sympatyków Koła oraz zaproszeni goście w osobach:

 1. Ksiądz kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Strażaków i Policjantów,
 2. Kol. Stanisław Marek – Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie,
 3. st. bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP,
 4. Kol. Kazimierz Domański – V-ce Prezes Stowarzyszenia EiR Policyjnych,
 5. Druh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie.

 

Zebraniu przewodniczył kol. Piotr Bojarczuk , obowiązki  sekretarza  pełnił kol. Mirosław Knieć.

Miłym akcentem rozpoczęcia spotkania było przekazanie „Listu gratulacyjnego z okazji 60 urodzin” dla kol. Romana Niedzieli, który wręczyli: Komendant Powiatowy PSP , Prezes ZW ZEiRP RP w Lublinie oraz Prezes naszego Koła.

Przewodniczący  zebrania  zapoznał z proponowanym porządkiem zebrania, który przyjęto bez poprawek. Sprawozdanie z działalności Koła oraz finansowe  za 2019 rok  prezentacją multimedialną przedstawił Prezes i  skarbnik Zarządu Koła kol. Stanisław Mazurek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  zreferował jej przewodniczący  kol. Bogdan Kalinecki, wnioskując jednocześnie o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

Wykaz uroczystości, imprez, spotkań i rywalizacji sportowej, które organizowali członkowie Koła bądź uczestniczyli w nich  w 2019 roku to:

 1. „Dzień Strażaka” – msza 4 maja , akademia i spotkanie integracyjne 17 maja,
 2. „Dzień Kobiet” – 8 marca,
 3. Spotkanie „Wielkanocne Jajeczko” – 12 kwietnia,
 4. Zawody strzeleckie na strzelnicy w Borowicy 29 czerwca – I miejsce drużynowo oraz 5 pierwszych miejsc indywidualnie,
 5. Zawody pływackie – 5 lipca,
 6. Zawody wędkarskie – 20 września drużynowo 5 miejsce,
 7. Turniej tenisa stołowego – 26 listopada,
 8. Senioriada – zdrowy senior – 21 listopada , spotkanie integracyjne przy ognisku – 2 lipca,
 9. Wyjście na cmentarz wspólnie ze strażakami PSP na groby strażaków w dniu 1 listopada ,
 10. „Spotkanie opłatkowe” – 13 grudnia.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad sprawozdaniami. W dyskusji głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie st. bryg. Dariusz Pylak, który  w swoim wystąpieniu podziękował Kołu za aktywność i zaangażowanie w pracach na rzecz środowiska pożarniczego i za dobrą współpracę z Komendą Powiatową PSP.

Prezes  ZW ZEiRP RP w Lublinie Kol. Stanisław Marek, podziękował za zaproszenie, w skrócie omówił pracę Zarządu Wojewódzkiego w 2019 roku i przedstawił propozycję planu pracy ZW na 2020 rok, jak również wykorzystanie funduszu socjalnego oraz propozycję wyjazdów integracyjnych dla członków Związku.

Ksiądz Kanonik Henryk Kozyra podziękował za zaproszenie , omówił wszystkie spotkania oraz pielgrzymki organizowane wspólnie z KP PSP, Zarządem OP ZOSP oraz naszym Kołem ZEiRP. W swoim wystąpieniu zachęcał do udziału w Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę w Częstochowie 26 kwietnia br.

Kol. Kazimierz Domański podziękował za zaproszenie , w skrócie omówił współprace kół oraz zachęcał do udziału we wspólnych imprezach kulturalno –rozrywkowo – sportowych organizowanych na terenie powiatu.

Następnie udzielono absolutorium dla Zarządu Koła. W trakcie dyskusji omówiono i przyjęto plan pracy Koła i Zarządu na 2020 rok ze szczególnym uwzględnieniem organizacji 25 –lecia  powstania naszego Koła.

W wolnych wnioskach Prezes Koła podziękował wszystkim obecnym , za pracę, pomoc, zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach  i spotkaniach oraz  poinformował o zakupie  „Kroniki” Koła z jednoczesnym apelem do wszystkich o przekazanie wszelkich materiałów, zdjęć , pamiątek i wyróżnień od chwili powstania Koła.

Na zakończenie zebrania, uczestnicy udali się do sąsiedniej sali na  wspólne pamiątkowe zdjęcie po którym przystąpiono do uroczystego obiadu wspominając lata z okresu służby.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

Zawody strzeleckie – „Senioriada 2019” z udziałem Koła ZEiRP RP W Krasnymstawie

Dnia 29 czerwca br. w Borowicy zorganizowano zawody strzeleckie dla seniorów miasta Krasnystaw. Wydarzenie odbyło się w ramach „Senioriady 2019”, zaplanowanej przez Radę Seniorów miasta i z jego środków budżetowych. Techniczną stronę  imprezy zapewniło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło  w Krasnymstawie. Drużyny startowały w 5 – osobowych składach.

Wyniki zawodów  przedstawiały  się następująco:

 1. Mazurek Stanisław – 82 pkt. – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 2. Smolira Mieczysław – 81 pkt. – ZEiRP RP,
 3. Bojarczuk Piotr – 81 pkt. – ZEiRP RP,
 4. Kwiecień Kazimierz – 80 pkt. –ZEiRP,
 5. Knieć Mirosław – 76 pkt – ZEiRP RP

Klasyfikacja indywidualna kobiet:
1. Kwiecień Ewa – 73 pkt. – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ZNP,
2. Jabłońska Marianna – 67 pkt. – j.w.
3. Ilczak Tamara – 66 pkt. – II drużyna Uniwersytetu III Wieku

Klasyfikacja drużynowa:

1. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP- 244  pkt.
2. II dr. Uniwersytet III Wieku – 202 pkt.
3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ZNP – 199 pkt.
4. Stowarzyszenie  Emerytów i Rencistów Policyjnych – 189 pkt.
5. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP – 125 pkt.
6. Uniwersytet III Wieku – 78 pkt.
7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 38 pkt.

Najlepsza trójka zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymała nagrody rzeczowe.

W zawodach uczestniczył Prezes Koła Henryk Knap oraz kol. Bolesław Tajer, który aparatem  dokumentował przebieg imprezy.

Nad sprawnym przebiegiem, bezpieczeństwem i sportową rywalizacją uczestników czuwał  Pan Marek Ilczuk

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw – 2019r.

W dniu  22 września  br. w godzinach 5.00 – 10.00 na zaproszenie Pani Wójt Gminy Krasnystaw  3  – osobowa reprezentacja Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie uczestniczyła w zawodach wędkarskich jednostek OSP z terenu miasta i gminy Krasnystaw z udziałem strażaków Komendy Powiatowej PSP. Zawody odbyły się na akwenie wodnym Cukrowni „Krasnystaw” w Wincentowie . Drużynę naszego koła reprezentowali : kol. Mazurek Stanisław , kol. Wędzina Krzysztof i niezawodny kol. Knieć Mirosław. Sędzią głównym był nasz kolega Leszek Waręcki – Komendant miejsko – gminny jednostek OSP.

Zawody wygrała drużyna Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie w składzie:

 1. Tomasz Kozorys,
 2. Tomasz Smyl,
 3. Marcin Manachiewicz

 

Drużyna naszego Koła zajęła 5 miejsce na 14 biorących udział. Reprezentacja KP PSP za złowienie największej ilości ryb oraz druh Michał Atras  za złowienie największej ryby otrzymali z rąk Pani Wójt  puchary a pozostali uczestnicy dyplomy. Podsumowanie imprezy odbyło się w stanicy wędkarskiej przy stawie z gorącą kiełbaską, gorącymi napojami i kuflem piwa.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

„Dzień Strażaka 2019” Powiatowe obchody z udziałem emerytów i rencistów Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie w dniach 4 i 17 maja 2019 roku.

W dniu 04 maja 2019 r. w Kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie z okazji „Dnia Strażaka” odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. Z  placu Komendy Powiatowej PSP  strażacy PSP , OSP oraz emeryci i renciści ZEiRP w asyście sztandarów z orkiestrą w szyku, przemaszerowali do Kościoła pw.  św. Franciszka Ksawerego. We Mszy Świętej, którą koncelebrowali ks. dziekan Stanisław Kapica oraz kapelan strażaków krasnostawskich ks. kanonik Henryk Kozyra, udział wzięli:

 • władze samorządowe powiatu i gmin,
 • przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu  krasnostawskiego,
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz emeryci i renciści pożarnictwa;
 • poczty sztandarowe oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP,  położonych na terenie powiatu krasnostawskiego.

Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogóry.

W dniu 17 maja na placu Komendy Powiatowej PSP odbyła  się uroczysta akademia z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych powiatu i gmin, służb mundurowych, druhów OSP, przedstawicieli zakładów, instytucji i przedsiębiorstw a także licznej grupy kolegów z Koła ZEiRP.

W trakcie uroczystości  Prezes kol. Henryk Knap i V-ce Prezes kol. Piotr Bojarczuk przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Dariusza  Pylaka okolicznościowy adres oraz kwiaty. Uroczystość została zakończona  poczęstunkiem w  domu weselnym „Gajczyna” w Małochwieju Dużym, podczas której wspominano lata strażackiej służby oraz wymieniano  doświadczenia z młodszymi kolegami.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

12.04.2019 r – Spotkanie Wielkanocne Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie
W dniu 12 kwietnia 2019 roku w świetlicy KP PSP w Krasnymstawie odbyło się spotkanie „Wielkanocne” Koła Powiatowego ZEiRP RP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła Henryk Knap, który powitał zaproszonych gości i przedstawił plan spotkania.W spotkaniu „Wielkanocnym uczestniczyli:

 • Ksiądz Kanonik Henryk Kozyra
 • Kapelan służ mundurowych,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Adam Niemczyk,
 • V-ce Prezes ZOP ZOSP RP – druh Zbigniew Ostrowski.

Prezes koła kol. Henryk Knap zapoznał wszystkich zebranych z działaniami Zarządu  w okresie od zebrania sprawozdawczo- wyborczego. Następnie kol. Piotr Bojarczuk i Bogdan Kalinecki przedstawili informacje z V Zjazdu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie a w szczególności z najważniejszymi zadaniami oraz planowanymi imprezami w roku bieżącym. Sprawy finansowe przedstawił kol. Stanisław Mazurek – skarbnik koła. Po złożonych informacjach odbyła się dyskusja na nurtujące członków koła bieżące oraz ogólne problemy związane z działalnością Związku i sytuacją ogólną emerytów i rencistów.

Z- ca Komendanta Powiatowego bryg. Adam Niemczyk złożył wszystkim obecnym i nieobecnym emerytom i rencistom oraz rodzinom życzenia świąteczne oraz zaprosił wszystkich emerytów  do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez tutejszą Komendę ,  a  w  szczególności  w  udziale  we  mszy  św.  w  dniu  4  maja w  Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

W drugiej części kol. Prezes złożył wszystkim obecnym emerytom i zaproszonym gościom życzenia świąteczne , po czym obecny Ksiądz Kanonik dokonał poświęcenia jajek którymi podzielili się uczestnicy spotkania. Następnie podczas uroczystego obiadu przygotowanego przez Zarząd wspomniano dawne lata strażackiej służby.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

08.03.2019 r – Dzień Kobiet  w Kole ZEiRP RP w Krasnymstawie 
W dniu 8 marca 2019r. nowo powołany Zarząd Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie zorganizował w świetlicy KP PSP pierwsze zebranie członków i sympatyków koła powiatowego połączone z „Dniem Kobiet”. Zaproszeni zostali wszyscy emeryci i renciści pożarnictwa z terenu powiatu krasnostawskiego oraz funkcjonariusze KP PSP w Krasnymstawie.
Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP – bryg. Dariusz Pylak. Następnie głos zabrał Prezes Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie – kol. Henryk Knap, który powitał wszystkich obecnych na sali; a w szczególności :
· Wszystkie Panie obecne na spotkaniu ,
· Księdza Kanonika Henryka Kozyrę – Kapelana służb mundurowych z terenu powiatu krasnostawskiego,
· Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Dariusza Pylaka,
· Z-cę Komendanta Powiatowego – bryg. Adama Niemczyka ,
· D-ce JRG – kpt. Kamila Berezę,
· Strażaków Zmiany Służbowej oraz administracji KP PSP,
· V-ce Prezesa ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie – druha Zbigniewa Ostrowskiego.Po powitaniu i przedstawieniu programu spotkania Prezes Koła kol. Henryk Knap, Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Pylak oraz V-ce Prezes kol. Piotr Bojarczuk przekazali Paniom w dniu ich święta serdeczne życzenia oraz kwiaty i słodycze.
Po miłej uroczystości kol. Prezes przedstawił zebranym emerytom proponowany przez Zarząd Koła plan pracy na 2019 rok z uwzględnieniem w szczególności :
1. Organizacja spotkania „Wielkanocnego” po V Zjeździe Wojewódzkim w Lublinie,
2. Udział w uroczystości w dniu 4 maja z okazji „Dnia Strażaka”,
3. Wyjście wraz z funkcjonariuszami PSP w dniu 1 listopada na groby strażaków na cmentarz parafialny w Krasnymstawie,
4. Współpraca z kołami Związku Emerytów Policjantów oraz Aresztu Śledczego w Krasnymstawie poprzez między innymi:
-organizację wspólnych spotkań,
– zorganizowanie wspólnie zawodów np. wędkarskich, strzeleckich itp.,
5.Zorganizowanie wycieczek wspólnie z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP w Lublinie oraz innymi organizacjami z terenu powiatu i województwa,
6.Współudział z KP PSP w organizacji „Dnia Dziecka”.
Następnie Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Pylak poinformował o planach pracy i zamierzeniachdziałań w 2019 roku Komendy Powiatowej PSP.
Ksiądz Henryk Kozyra w swoim wystąpieniu zaproponował wspólną pielgrzymkę strażaków PSP i jednostek OSP z terenu powiatu oraz wszystkich z Koła ZEiRP RP do uczestnictwa.
V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Krasnymstawie druh Zbigniew Ostrowski poparł wszystkie inicjatywy przedstawione na spotkaniu w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.
Na zakończenie Prezes Koła podziękował za udział w spotkaniui zachęcał do udziału i pracy w Kole ZEiRP RP , w wyniku czego złożono szereg deklaracji wstąpienia Koleżanek i Kolegów do nowego Koła.
Skip to content