Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Z-ca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 

st. kpt. mgr inż. Tomasz Wesołowski

e-mail: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

tel. 82 576 3454 wewn. 128

 

 

Skip to content