Kierownictwo

p.o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

 

st. kpt. mgr inż. Kamil Bereza

e-mail: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

tel. 82 576 2555

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

 

bryg. mgr inż. Paweł Belniak

e-mail: kp_krasnystaw@straz.lublin.pl

tel. 82 576 2555

Skip to content