Skargi i wnioski

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie lub upoważniony Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 9.00 – 12.00 oraz 15:30 – 16:00) po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (82)5762555.
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno-Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (82) 5762555.

Skargi/wnioski można składać:

  • listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,
    ul. Poniatowskiego 10, 22-300 Krasnystaw
  • osobiście w sekretariacie KP PSP przy ul. Poniatowskiego 10 w godz. 7.30-15.30
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kp_krasnystaw@straz.lublin.pl z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
  • faxem na nr (82) 5762555
  • ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z Sekcją Organizacyjno-Kadrową pod nr. tel. (82) 5762555.
  • Ważne! Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie. Skarga/wniosek powinny zawierać: – imię i nazwisko wnoszącego, – dokładny adres do korespondencji.
Skip to content