OGNIK

Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „OGNIK”
odbywa się dla grupy liczącej od 15 do 30 uczestników
wyłącznie w dniach wtorek oraz czwartek
w godzinach od 10,00 do12,00 lub od 12,00 do 14,00

 

Przed rozpoczęciem zajęć w Sali Edukacyjnej „OGNIK” opiekun grupy zobowiązany jest dostarczyć kartę zgłoszenia oraz listę uczestników, które można przekazać w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną w formacie *.pdf najpóźniej na 3 dni przed planowanym teminem wizyty na adres email Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie psk_krasnystaw@straz.lublin.pl (temat wiadomości: wizyta w „OGNIKU”);
  • faxem na nr (82) 576 35 65 najpóźniej na 3 dni przed planowanym teminem wizyty;
  • osobiście instruktorowi Sali Edukacyjnej „OGNIK” przed rozpoczęciem zajęć (po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty telefonicznie pod nr tel. 82 576 34 54).


Więcej informacji znajduje się w REGULAMINIE Sali Edukacyjnej „OGNIK” oraz w KARCIE ZGŁOSZENIA

W dniu 19 maja 2016 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie odbyło się uroczyste otwarcie Salki Edukacyjnej „OGNIK” utworzonej w ramach rządowego programu „Bezpieczna +”. Głównym celem programu realizowanego w latach 2015-2018 jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią.

Salka edukacyjna „OGNIK” z założenia ma służyć edukacji dzieci w wieku przedszkolnym oraz w okresie wczesnoszkolnym (klasy 1-3).

Głównymi celami realizowanymi podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi będzie:

  • poznanie jakości i zakresu służby strażaków w Państwowej Straży Pożarnej;
  • edukacja dzieci z zakresu podstaw ochrony przeciwpożarowej;
  • uczenie bezpiecznych zachowań w życiu codziennym;
  • podstawy kwalifikowanej pierwszej pomocy;
  • poprawę bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców powiatu krasnostawskiego.
Skip to content