Ćwiczenia lodowe strażaków JRG

Dodatnie temperatury spowodowały, że lód na akwenach jest coraz cieńszy i w przypadku poruszania się po nim, niesie za sobą jeszcze większe niebezpieczeństwo. W związku z powyższym, krasnostawscy strażacy rozpoczęli kolejny już cykl ćwiczeń, mających na celu jeszcze lepsze przygotowanie ich do działań, zwłaszcza teraz gdy pokrywa lodowa staje się niestabilna i zróżnicowana. Zajęcia prowadzone w ramach doskonalenia zawodowego strażaków podziału bojowego, obejmują m.in. elementy dotyczące przygotowania do działań i zasad BHP, samo-ratowania oraz różnych czynności ratowniczych z użyciem specjalistycznego sprzętu. Mamy nadzieję, że nie zajdzie konieczność sprawdzania naszych umiejętności w warunkach rzeczywistych, które niestety miewają tragiczny finał.

Jednocześnie ponawiamy apel nawołując o rozsądek i nie wchodzenie na zamarznięte cieki i zbiorniki wodne! Pamiętajmy o fatalnych skutkach stanowiących następstwo nieprzestrzegania powyższych zasad.