Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca – st. kpt. mgr inż. Kamil Bereza
Z-ca Dowódcy – st. kpt. mgr inż. Tomasz Wesołowski

Skip to content