Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca – kpt. mgr inż. Kamil Bereza
Z-ca Dowódcy – kpt. mgr inż. Tomasz Wesołowski