Narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2018 r. na terenie powiatu krasnostawskiego

15 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie obyła się narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego. W naradzie uczestniczyli: Komendanci Gminni OSP, Prezesi, Naczelnicy jednostek OSP KSRG, Pracownicy Urzędów Gmin prowadzących ...