Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

 

st. bryg. mgr inż. Dariusz Pylak

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

 

st. bryg. mgr inż. Adam Niemczyk