Plan szkolenia OSP na 2020 rok

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie informuje, że  planuje przeprowadzić w 2020 r. następujące szkolenia:

  • Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – 14.02.2020 – 15.03.2020,
  • Szkolenie kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP – 03.04.2020 – 12.04.2020,
  • Szkolenie naczelników OSP – 17.04.2020 – 19.04.2020,
  • Kursy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacja uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy – terminy do ustalenia.

Zgłoszenia na poszczególne kursy proszę kierować za pośrednictwem Urzędu Miasta/Gminy na obowiązującej „Karcie Skierowania” – stanowiącej Załącznik nr 2 do „Zasad organizacji szkoleń członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach”