Strażacy na grobach kolegów

Tradycyjnie 1 listopada strażacy Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz strażacy-emeryci złożyli hołd zmarłym strażakom – pochowanym na Cmentarzu w Krasnymstawie. Tradycję tą zapoczątkował były Komendant Straży Pożarnej podpułkownik pożarnictwa Mikołaj Szrubowicz. Zgodnie z tą tradycją pierwszy symboliczny ogień jest zapalany na mogile założyciela Krasnostawskiej Straży Ogniowej – Wincentego Certowicza, który w 1881 roku założył w Krasnymstawie Ochotniczą Straż Ogniową.

Cześć ich pamięci.