Szkolenia OSP

 

W związku z zatwierdzeniem nowych programów szkolenia Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie planuje przeprowadzić następujące szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2022 roku:

Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Data rozpoczęcia szkolenia 08.04.2022 r.

Termin dostarczania skierowań: 05.04.2022 r.

Szkolenie obejmuje 14 godzin zajęć praktycznych oraz 15 godzin zajęć teoretycznych

 

 

Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym OSP.

Data rozpoczęcia szkolenia 22.04.2022 r.

Termin dostarczania skierowań: 08.04.2022 r.

Szkolenie obejmuje 14 godzin zajęć praktycznych oraz 12 tematów w formie e- learningowej

 

 

Szkolenie Podstawowe strażaków ratowników OSP.

Data rozpoczęcie szkolenia 23.09.2022 r.

Termin dostarczania skierowań: 09.09.2022 r.

Szkolenie obejmuje 69 godzin zajęć praktycznych oraz 37 tematów w formie e- learningowej

Karta zgłoszenia na Szkolenie Podstawowe – /kliknij aby pobrać/

 

Warunki przyjęcia na poszczególne szkolenia zostały rozesłane do Urzędów Miast oraz Urzędów Gmin. Dostępne są również w nowych programach szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził opracowane przez komendanta głównego PSP programy szkoleń dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

• Program szkolenia podstawowego strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia naczelnika ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Programy do pobrania ze strony KG PSP:

Programy szkoleń strażaków ratowników OSP

Skip to content