Szkolenia OSP

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie planuje przeprowadzić następujące szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2023 roku:

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Data rozpoczęcia: 20.01.2023 r.

Data zakończenia szkolenia: 19.03.2023 r.

Termin dostarczania kart skierowań: 13.01.2023 r.

Szkolenie obejmuje 69 godzin zajęć praktycznych oraz 37 tematów w formie e-learningowej

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

 

Szkolenie naczelnika OSP – odwołane ze względu na małą ilość zgłoszeń

Data rozpoczęcia: 24.03.2023 r.

Data zakończenia szkolenia: 26.03.2023 r.

Termin dostarczania skierowań: 03.03.2023 r.

Szkolenie obejmuje 17 godzin zajęć teoretycznych.

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

 

Egzamin recertyfikacji z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów OSP

Termin egzaminu: 23.05.2023 r. godz. 10.00 (świetlica KP PSP Krasnystaw)

Termin zajęć przygotowujących do egzaminu recertyfikacji kpp:

– 14.05.2023 r. godz. 9.00 (świetlica KP PSP Krasnystaw) – druhny i druhowie OSP zgłoszeni przez urzędy: m. Krasnystaw, m. Izbica, g. Łopiennik Górny, g. Rudnik

– 14.05.2023 r. godz. 13.00 (świetlica KP PSP Krasnystaw) – druhny i druhowie OSP zgłoszeni przez urzędy: g. Gorzków, g. Fajsławice, g. Kraśniczyn, g. Siennica Różana

Materiały przygotowujące do egzaminu recertyfikacji kpp:

1. Pytania testowe na egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy – kliknij w nazwę aby pobrać

2. Procedury medyczne kpp – kliknij w nazwę aby pobrać

 

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Data rozpoczęcia: 13.10.2023 r.

Data zakończenia szkolenia: 17.12.2023 r.

Termin dostarczania kart skierowań: 29.09.2023 r.

Szkolenie obejmuje 69 godzin zajęć praktycznych oraz 37 tematów w formie e-learningowej

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

 

Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP

Data rozpoczęcia: 20.10.2023 r.

Data zakończenia szkolenia: 29.10.2023 r.

Termin dostarczania kart skierowań: 06.10.2023 r.

Szkolenie obejmuje 21 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin zajęć praktycznych.

Karta skierowania na szkolenie – /kliknij aby pobrać/

 

Warunki przyjęcia na poszczególne szkolenia zostały rozesłane do Urzędów Miast oraz Urzędów Gmin. Dostępne są również w nowych programach szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził opracowane przez komendanta głównego PSP programy szkoleń dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.:

• Program szkolenia podstawowego strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia naczelnika ochotniczych straży pożarnych

• Program szkolenia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Programy do pobrania ze strony KG PSP:

Programy szkoleń strażaków ratowników OSP

Skip to content