Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP

W niedzielę 28 kwietnia zakończyła się edycja Szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP  zaplanowanych do realizacji na 2019 rok przez KP PSP w Krasnymstawie. Od 22 lutego do 28 kwietnia udało się przeprowadzić dwa Turnusy szkoleniowe dla 80 druhów z powiatu  krasnostawskiego. Szkolenie realizowane było na bazie lokalowej i sprzętowej Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie.

 

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań  ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania złożonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej i kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń.

Ponadto, strażacy uczestniczący w szkoleniu przeszli testy w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, przygotowujące oraz sprawdzające umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych. Egzamin składający się z części teoretycznej oraz praktycznej pozytywnie ukończyło 72 druhów, którzy zasilą szeregi jednostek OSP: Bończa, Borowica, Czysta Dębina, Dworzyska, Fajsławice, Izbica, Jaślików, Krakowskie Przedmieście, Kolonia Dobryniów, Kolonia Olchowiec, Kaszuby, Kraśniczyn, Krupe, Krzywe, Ksawerówka, Łopiennik Dolny, Łopiennik Górny, Małochwiej Duży, Marysin, Ostrzyca, Poperczyn, Siedliska Drugie, Siennica Królewska Duża, Siennica Nadolna, Suche Lipie, Surhów, Tarnogóra, Tarzymiechy, Wólka Orłowska, Zagroda, Zastawie, Zażółkiew, Żółkiewka, Żulin. Przed rozdaniem zaświadczeń głos zabrał bryg. Dariusz Pylak Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie, który pogratulował strażakom wiedzy i ukończenia ważnego w systemie ratownictwa szkolenia, po czym wraz z komisją egzaminacyjną dokonał rozdania zaświadczeń.

Należy nadmienić, że ukończenie ,,Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa strażaka OSP w działaniach ratowniczych.

Skip to content