Wyniki Naboru do służby w KP PSP Krasnystaw

Wyniki poszczególnych etapów naboru do służby w KP PSP Krasnystaw – kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu powinni stawić się do kolejnych etapów zgodnie z harmonogramem naboru zawartym w pierwotnym ogłoszeniu:

Wyniki I etapu

Wyniki II etapu

Wyniki III etapu

Wyniki IV etapu

Wyniki V etapu

Wyniki VI etapu

Wyniki VII etapu – końcowe

Osoby, które nie zakwalifikowały się do następnych etapów naboru mogą odebrać złożone dokumenty w Sekcji organizacyjno-kadrowej tut. KP PSP w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia naboru. Po tym czasie dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Skip to content