X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

30 czerwca br. na obiektach MOSiR w Krasnymstawie odbyły się X  Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP dla jednostek z powiatu krasnostawskiego. W zawodach udział wzięło 10 drużyn, które wygrały zawody szczebla gminnego.Wyniki zawodów

Jednostki OSP borące udział w z zawodach:

 • OSP Zastawie – Miasto Krasnystaw
 • OSP Małochwiej Duży – Gmina Krasnystaw
 • OSP Krzywe – Gmina Łopiennik Górny
 • OSP Siedliska – Gmina Fajsławice
 • OSP Bończa – Gmina Kraśniczyn
 • OSP Siennica Różana – Gmina Siennica Różana
 • OSP Płonka – Gmina Rudnik
 • OSP Piaski Szlacheckie – Gmina Gorzków
 • OSP Poperczyn – Gmina Żółkiewka
 • OSP Tarnogóra – Gmina Izbica

Organizatorem X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krasnymstawie i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski, st. bryg. Dariusz Pylak – Komendant Powiatowy PSP w Krasnymstawie oraz dh. Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezez ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie. W otwarciu udział wzięły wszystkie drużyny startujące w zawodach, zaproszeni goście oraz przybyli na zawody mieszkańcy powiatu. Swoją obecnością zawody uświetnili:

 • Pan prof. Józef Zając – Senator RP,
 • Pan Lucjan Cichosz  – Poseł na Sejm RP,
 • Pan Mirosław Księżuk – reprezentujący Panią Teresę Hałas – Posła na Sejm RP,
 • Pani dr Beata Fałda – Prorektor ds. Rozwoju PWSZ w Chełmie,
 • Pan Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski,
 • Pan Witol Boruczenko – Przewodniczący Rady Powiatu Krasnystaw,
 • Kierownictwo Służb Mundurowych Powiatu Krasnystaw,
 • Przedstawiciele instytucji, banków, zakładów pracy i sponsorzy
 • Burmistrz Krasnegostawu i Wójtowie Gmin z terenu powiatu krasnostawskiego,
 • Prezesi Oddziałów Gminnych Związku, Komendanci Gminni OSP, Członkowie Zarządu OP ZOSP RP oraz Komisja Rewizyjna ZOSP RP w Krasnymstawie.

Po zawziętej ale sportowej rywalizacji Mistrzem Powiatu została Jednostka OSP Piaski Szlacheckie z Gm. Gorzków, drugie miejsce zajęła Jednostka OSP Małochwiej Duży z Gm. Krasnystaw a trzecie miejsce Jednostka OSP Bończa z Gm. Kraśniczyn. Jednostki otrzymały dyplomy oraz puchary a zawodnicy indywidualnie nagrody rzeczowe, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Skip to content