ZEiRP

Członkowie Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Krasnymstawie:
Prezes – Henryk Knap
Wiceprezes/Sekretarz – Piotr Bojarczuk
Skarbnik – Stanisław Mazurek
Członek zarządu – Mirosław Knieć
Członek zarządu – Józef Smalira
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący – Bogusław Kalinecki
Sekretarz – Krzysztof Kister
Członek – Stanisław Brzyszko

Zawody strzeleckie – „Senioriada 2019” z udziałem Koła ZEiRP RP W Krasnymstawie

Dnia 29 czerwca br. w Borowicy zorganizowano zawody strzeleckie dla seniorów miasta Krasnystaw. Wydarzenie odbyło się w ramach „Senioriady 2019”, zaplanowanej przez Radę Seniorów miasta i z jego środków budżetowych. Techniczną stronę  imprezy zapewniło Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło  w Krasnymstawie. Drużyny startowały w 5 – osobowych składach.

Wyniki zawodów  przedstawiały  się następująco:

 1. Mazurek Stanisław – 82 pkt. – Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,
 2. Smolira Mieczysław – 81 pkt. – ZEiRP RP,
 3. Bojarczuk Piotr – 81 pkt. – ZEiRP RP,
 4. Kwiecień Kazimierz – 80 pkt. –ZEiRP,
 5. Knieć Mirosław – 76 pkt – ZEiRP RP

Klasyfikacja indywidualna kobiet:
1. Kwiecień Ewa – 73 pkt. – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ZNP,
2. Jabłońska Marianna – 67 pkt. – j.w.
3. Ilczak Tamara – 66 pkt. – II drużyna Uniwersytetu III Wieku

Klasyfikacja drużynowa:

1. Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP- 244  pkt.
2. II dr. Uniwersytet III Wieku – 202 pkt.
3. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ZNP – 199 pkt.
4. Stowarzyszenie  Emerytów i Rencistów Policyjnych – 189 pkt.
5. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów RP – 125 pkt.
6. Uniwersytet III Wieku – 78 pkt.
7. Dzienny Dom Pomocy Społecznej – 38 pkt.

Najlepsza trójka zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet otrzymała nagrody rzeczowe.

W zawodach uczestniczył Prezes Koła Henryk Knap oraz kol. Bolesław Tajer, który aparatem  dokumentował przebieg imprezy.

Nad sprawnym przebiegiem, bezpieczeństwem i sportową rywalizacją uczestników czuwał  Pan Marek Ilczuk

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Krasnystaw – 2019r.

W dniu  22 września  br. w godzinach 5.00 – 10.00 na zaproszenie Pani Wójt Gminy Krasnystaw  3  – osobowa reprezentacja Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie uczestniczyła w zawodach wędkarskich jednostek OSP z terenu miasta i gminy Krasnystaw z udziałem strażaków Komendy Powiatowej PSP. Zawody odbyły się na akwenie wodnym Cukrowni „Krasnystaw” w Wincentowie . Drużynę naszego koła reprezentowali : kol. Mazurek Stanisław , kol. Wędzina Krzysztof i niezawodny kol. Knieć Mirosław. Sędzią głównym był nasz kolega Leszek Waręcki – Komendant miejsko – gminny jednostek OSP.

Zawody wygrała drużyna Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie w składzie:

 1. Tomasz Kozorys,
 2. Tomasz Smyl,
 3. Marcin Manachiewicz

 

Drużyna naszego Koła zajęła 5 miejsce na 14 biorących udział. Reprezentacja KP PSP za złowienie największej ilości ryb oraz druh Michał Atras  za złowienie największej ryby otrzymali z rąk Pani Wójt  puchary a pozostali uczestnicy dyplomy. Podsumowanie imprezy odbyło się w stanicy wędkarskiej przy stawie z gorącą kiełbaską, gorącymi napojami i kuflem piwa.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

„Dzień Strażaka 2019” Powiatowe obchody z udziałem emerytów i rencistów Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie w dniach 4 i 17 maja 2019 roku.

W dniu 04 maja 2019 r. w Kościele pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie z okazji „Dnia Strażaka” odprawiona została Msza Św. w intencji strażaków oraz ich rodzin. Z  placu Komendy Powiatowej PSP  strażacy PSP , OSP oraz emeryci i renciści ZEiRP w asyście sztandarów z orkiestrą w szyku, przemaszerowali do Kościoła pw.  św. Franciszka Ksawerego. We Mszy Świętej, którą koncelebrowali ks. dziekan Stanisław Kapica oraz kapelan strażaków krasnostawskich ks. kanonik Henryk Kozyra, udział wzięli:

 • władze samorządowe powiatu i gmin,
 • przedstawiciele służb mundurowych z terenu powiatu  krasnostawskiego,
 • funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie oraz emeryci i renciści pożarnictwa;
 • poczty sztandarowe oraz druhowie z poszczególnych jednostek OSP,  położonych na terenie powiatu krasnostawskiego.

Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogóry.

W dniu 17 maja na placu Komendy Powiatowej PSP odbyła  się uroczysta akademia z udziałem parlamentarzystów, władz samorządowych powiatu i gmin, służb mundurowych, druhów OSP, przedstawicieli zakładów, instytucji i przedsiębiorstw a także licznej grupy kolegów z Koła ZEiRP.

W trakcie uroczystości  Prezes kol. Henryk Knap i V-ce Prezes kol. Piotr Bojarczuk przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Dariusza  Pylaka okolicznościowy adres oraz kwiaty. Uroczystość została zakończona  poczęstunkiem w  domu weselnym „Gajczyna” w Małochwieju Dużym, podczas której wspominano lata strażackiej służby oraz wymieniano  doświadczenia z młodszymi kolegami.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

12.04.2019 r – Spotkanie Wielkanocne Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie
W dniu 12 kwietnia 2019 roku w świetlicy KP PSP w Krasnymstawie odbyło się spotkanie „Wielkanocne” Koła Powiatowego ZEiRP RP. Zebranie otworzył i prowadził Prezes Koła Henryk Knap, który powitał zaproszonych gości i przedstawił plan spotkania.W spotkaniu „Wielkanocnym uczestniczyli:

 • Ksiądz Kanonik Henryk Kozyra
 • Kapelan służ mundurowych,
 • Z-ca Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Adam Niemczyk,
 • V-ce Prezes ZOP ZOSP RP – druh Zbigniew Ostrowski.

Prezes koła kol. Henryk Knap zapoznał wszystkich zebranych z działaniami Zarządu  w okresie od zebrania sprawozdawczo- wyborczego. Następnie kol. Piotr Bojarczuk i Bogdan Kalinecki przedstawili informacje z V Zjazdu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie a w szczególności z najważniejszymi zadaniami oraz planowanymi imprezami w roku bieżącym. Sprawy finansowe przedstawił kol. Stanisław Mazurek – skarbnik koła. Po złożonych informacjach odbyła się dyskusja na nurtujące członków koła bieżące oraz ogólne problemy związane z działalnością Związku i sytuacją ogólną emerytów i rencistów.

Z- ca Komendanta Powiatowego bryg. Adam Niemczyk złożył wszystkim obecnym i nieobecnym emerytom i rencistom oraz rodzinom życzenia świąteczne oraz zaprosił wszystkich emerytów  do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez tutejszą Komendę ,  a  w  szczególności  w  udziale  we  mszy  św.  w  dniu  4  maja w  Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie.

W drugiej części kol. Prezes złożył wszystkim obecnym emerytom i zaproszonym gościom życzenia świąteczne , po czym obecny Ksiądz Kanonik dokonał poświęcenia jajek którymi podzielili się uczestnicy spotkania. Następnie podczas uroczystego obiadu przygotowanego przez Zarząd wspomniano dawne lata strażackiej służby.

Tekst: H. Knap, Zdjęcia: B. Tajer

08.03.2019 r – Dzień Kobiet  w Kole ZEiRP RP w Krasnymstawie 
W dniu 8 marca 2019r. nowo powołany Zarząd Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie zorganizował w świetlicy KP PSP pierwsze zebranie członków i sympatyków koła powiatowego połączone z „Dniem Kobiet”. Zaproszeni zostali wszyscy emeryci i renciści pożarnictwa z terenu powiatu krasnostawskiego oraz funkcjonariusze KP PSP w Krasnymstawie.
Spotkanie otworzył Komendant Powiatowy PSP – bryg. Dariusz Pylak. Następnie głos zabrał Prezes Koła ZEiRP RP w Krasnymstawie – kol. Henryk Knap, który powitał wszystkich obecnych na sali; a w szczególności :
· Wszystkie Panie obecne na spotkaniu ,
· Księdza Kanonika Henryka Kozyrę – Kapelana służb mundurowych z terenu powiatu krasnostawskiego,
· Komendanta Powiatowego PSP – bryg. Dariusza Pylaka,
· Z-cę Komendanta Powiatowego – bryg. Adama Niemczyka ,
· D-ce JRG – kpt. Kamila Berezę,
· Strażaków Zmiany Służbowej oraz administracji KP PSP,
· V-ce Prezesa ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie – druha Zbigniewa Ostrowskiego.Po powitaniu i przedstawieniu programu spotkania Prezes Koła kol. Henryk Knap, Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Pylak oraz V-ce Prezes kol. Piotr Bojarczuk przekazali Paniom w dniu ich święta serdeczne życzenia oraz kwiaty i słodycze.
Po miłej uroczystości kol. Prezes przedstawił zebranym emerytom proponowany przez Zarząd Koła plan pracy na 2019 rok z uwzględnieniem w szczególności :
1. Organizacja spotkania „Wielkanocnego” po V Zjeździe Wojewódzkim w Lublinie,
2. Udział w uroczystości w dniu 4 maja z okazji „Dnia Strażaka”,
3. Wyjście wraz z funkcjonariuszami PSP w dniu 1 listopada na groby strażaków na cmentarz parafialny w Krasnymstawie,
4. Współpraca z kołami Związku Emerytów Policjantów oraz Aresztu Śledczego w Krasnymstawie poprzez między innymi:
-organizację wspólnych spotkań,
– zorganizowanie wspólnie zawodów np. wędkarskich, strzeleckich itp.,
5.Zorganizowanie wycieczek wspólnie z Zarządem Wojewódzkim ZEiRP RP w Lublinie oraz innymi organizacjami z terenu powiatu i województwa,
6.Współudział z KP PSP w organizacji „Dnia Dziecka”.
Następnie Komendant Powiatowy PSP bryg. Dariusz Pylak poinformował o planach pracy i zamierzeniachdziałań w 2019 roku Komendy Powiatowej PSP.
Ksiądz Henryk Kozyra w swoim wystąpieniu zaproponował wspólną pielgrzymkę strażaków PSP i jednostek OSP z terenu powiatu oraz wszystkich z Koła ZEiRP RP do uczestnictwa.
V-ce Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Krasnymstawie druh Zbigniew Ostrowski poparł wszystkie inicjatywy przedstawione na spotkaniu w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.
Na zakończenie Prezes Koła podziękował za udział w spotkaniui zachęcał do udziału i pracy w Kole ZEiRP RP , w wyniku czego złożono szereg deklaracji wstąpienia Koleżanek i Kolegów do nowego Koła.