Szkolenie pionu operacyjnego woj. lubelskiego

W dniach 17 -18 grudnia 2018 roku w obiekcie „Transgranicznego Centrum Współpracy” w Krasnymstawie odbyła się narada szkoleniowa dla kadry pionu operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego.
W szkoleniu wzięli udział kierujący komórkami ds. operacyjnych w KP(M) PSP oraz Dowódcy JRG PSP (Dowódcy SGR). Uroczystego otwarcia narady dokonał Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Szczepan Goławski w obecności Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie bryg. Dariusza Pylaka.

Podczas narady omówiono następujące tematy:
1. Charakterystyka powiatu krasnostawskiego – sprawy organizacyjne.
2. Ćwiczenia ratownicze przeprowadzone na terenie województwa lubelskiego w roku 2018.
3. Ćwiczenia ratownicze przeprowadzone poza terenem województwa lubelskiego w roku 2018.
4. Inspekcje gotowości operacyjnej w roku 2018.
5. Praca Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego (Miejskiego) oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP.
6. Wyposażenie i rozwinięcia bojowe kompanii gaśniczych COO. Wypadki strażaków w służbie. Porozumienie pomiędzy KG PSP a KGP.
7. Ratownictwo medyczne.
8. Prezentacja ciężkiego samochodu HDS (JRG 3 Lublin) oraz samochodu elektrycznego (KP PSP Krasnystaw).

Skip to content