Uroczysta zbiórka z okazji przekazania quadów

24 listopada 2023 roku na Placu Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania 39 quadów wraz z przyczepami dla jednostek OSP z terenu powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego oraz dla 4 komend: Komendy Miejskiej PSP w Chełmie, Komend Powiatowych PSP w Hrubieszowie, Łęcznej i Świdniku.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbrygadierowi Grzegorzowi Alinowskiemu przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
– Anna Dąbrowska –Banaszek – Poseł na Sejm RP
– Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego
– Anna Kruk – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
– władze samorządowe z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i tomaszowskiego.
– przedstawiciele jednostek OSP z powiatów chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i tomaszowskiego.

Przekazania dokonał Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego.
Aktu poświęcenia dokonał ks. bryg. Mirosław Ładniak kapelan wojewódzki lubelskich strażaków wraz z ks. kan. Jarosławem Wójcikiem kapelanem powiatu krasnostawskiego.

Pojazdy są własnością Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie i w dniu dzisiejszym zostały przekazane do użytkowania dla jednostek OSP włączonych do KSRG na okres 7 lat od dnia dzisiejszego. W związku z tym zawarto stosowne umowy użyczenia pomiędzy Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie a reprezentacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pojazdy typu quad otrzymały następujące jednostki:
– z pow. chełmskiego:
1. KM PSP w Chełmie
2. OSP Sawin
3. OSP Dubienka
4. OSP Kamień
5. OSP Kanie z gm. Rejowiec Fabryczny
6. OSP Ostrów z gm. Dorohusk
7. OSP Ruda z gm. Ruda-Huta
8. OSP Siedliszcze
9. OSP Wierzbica
10. OSP Wojsławice
11. OSP Żmudź

– z pow. hrubieszowskiego:
1. KP PSP w Hrubieszowie
2. OSP Horodło
3. OSP Mircze
4. OSP Trzeszczany
5. OSP Werbkowice
6. OSP Uchanie

– z pow. krasnostawskiego:
1. OSP Kraśniczyn
2. OSP Izbica
3. OSP Małochwiej Duży z gm. Krasnystaw
4. OSP Krzywe z gm. Łopiennik Górny
5. OSP Rudnik
6. OSP Siennica Różana
7. OSP Krakowskie Przedmieście z gm. Krasnystaw
8. OSP Żółkiewka

– z pow. łęczyńskiego:
1. KP PSP w Łęcznej
2. OSP Cyców
3. OSP Rogóźno z gm. Ludwin
4. OSP Milejów
5. OSP Łęczna

– z pow. świdnickiego:
1. KP PSP w Świdniku
2. OSP Piaski
3. OSP Trawniki

– z pow. tomaszowskiego:
1. OSP Bełżec I
2. OSP Jarczów
3. OSP Krynice
4. OSP Lubycza Królewska
5. OSP Łaszczów
6. OSP Majdan Górny z gm. Tomaszów Lub.
7. OSP Majdan Sopocki z gm. Susiec
8. OSP Telatyn
9. OSP Tarnawatka
10. OSP Ulhówek

Wartość 1 Quada z przyczepką i wyposażeniem to 80600 zł.
Wartość przekazanych 43 quadów to 3 465 800 zł.

Projekt pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych” – realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu – pozwolił na zakup przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – łącznie 167 sztuk pojazdów typu quad na przyczepie dla 10 jednostek PSP i dla 157 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu województwa lubelskiego.

Skip to content