Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

W dniu 21 maja br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie st. kpt. mgr inż. Kamil Bereza otrzymał z rąk Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza decyzję o powołaniu z dniem dzisiejszym na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Od 10 lutego br. st. kpt. Kamil Bereza kierował pracą tutejszej komendy jako pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego.

 

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 2008 roku jako kadet Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, którą ukończył w 2010 roku uzyskując tytuł technika pożarnictwa oraz stopnia młodszego aspiranta. Jako absolwent SA PSP Kraków został skierowany do dalszego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie kolejno na stanowiskach starszego ratownika, zastępcy dowódcy JRG, a od 2018 dowódcy JRG. Pełnił również funkcję oficera prasowego KP PSP w Krasnymstawie.

 

Przez cały czas pełnienia służby systematycznie podnosił kwalifikacje zawodowe:
– w 2014 roku ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej,
– w 2016 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej,
– w 2021 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

 

Ponadto st. kpt. Kamil Bereza został odznaczony i wyróżniony:
– Złotym Medalem „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” – 2022 rok, – Odznaką ,,Za Zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” – 2023 rok.

 

Uroczyste przywitanie z Komendą Powiatową PSP w Krasnymstawie i przyjęcie obowiązków nastąpi w dniu 23 maja 2024 roku podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Krasnymstawie.

 

Gratulujemy, Panie Komendancie! Życzymy samych sukcesów i powodzenia w nowej roli.

 

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Opracowanie: KP PSP Krasnystaw

Skip to content