List Sekretarza Stanu MSWiA skierowany do druhen i druhów OSP