Narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2018 r. na terenie powiatu krasnostawskiego

15 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie obyła się narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego. W naradzie uczestniczyli: Komendanci Gminni OSP, Prezesi, Naczelnicy jednostek OSP KSRG, Pracownicy Urzędów Gmin prowadzących ...

AKCJA „STOP POŻAROM TRAW”

22 marca br. ruszyła kampania "Stop pożarom traw!" pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mająca na celu poprawę świadomości społecznej w zakresie zagrożeń związanych z wiosennym wypalaniem traw. O skali zjawiska świadczy fakt, iż ...

Skip to content