#SZCZEPIMYSIĘ – PRZYGOTOWANIE MARERIAŁÓW INFORMACYJNYCH /ULOTEK/ DO KOLPORTAŻU.

W ramach ogólnopolskiej akcji „#Szczepimy się” 5-go lutego br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie otrzymała 20 000 ulotek informacyjnych. Angażując grono funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych tut. KP wdrożono proces przygotowawczy polegający na ich znakowaniu poprzez nadanie numerów telefonów do koordynatorów gminnych.

W dalszej kolejności odpowiednio przygotowane ulotki, przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych, trafią do domostw w powiecie krasnostawskim.

Skip to content