Narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w 2018 r. na terenie powiatu krasnostawskiego

15 lutego br. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie obyła się narada podsumowująca działalność Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu krasnostawskiego.
W naradzie uczestniczyli:
Komendanci Gminni OSP,
Prezesi, Naczelnicy jednostek OSP KSRG,
Pracownicy Urzędów Gmin prowadzących sprawy ochrony przeciwpożarowej,
Funkcjonariusze i pracownicy KP PSP w Krasnymstawie.
W naradzie udział wzięli również zaproszeni goście:
st. bryg. Piotr Zmarz – Z-ca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,
P. Andrzej Leńczuk – Starosta Krasnostawski,
Ks. Kanonik Henryk Kozyra – Kapelan Powiatowy Strażaków i Policjantów,
dh Janusz Szpak – Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
dh Zbigniew Ostrowski – V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Krasnymstawie,
P. Artur Sysa – pracownik Starostwa Powiatowego ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.
W ramach narady funkcjonariusze KP PSP w Krasnymstawie omówili zadania realizowane w 2018 r. oraz nakreślili plany do realizacji w 2019 r. Zaproszeni goście podziękowali strażakom PSP i OSP za działania ratowniczo-gaśnicze i wkład w budowę systemu ochrony przeciwpożarowej na szczeblu powiatu.

Skip to content